District Norden

Alle andre rapporter som har ikke mappe legges her.

Diverserapporter

Fil
Kiwanis_brand_guide_April_2013.pdf
JCI_KIDN_avtale_2019_2020.pdf
KIDN-MHU-Samarbeidsavtale-01.01.2018-31.12.2019-sign.pdf
Samarbeidsavtale_KIDN_BurnCamp_2019_2020.doc
PAST-GUVERNØRKOMITE-mandat-2018-19.pdf
WEBMASTER-mandat-2018-19.pdf
HUMANITÆRKOMITE-mandat-2018-19.pdf
KIDN-PROSJEKTGRUPPE-mandat-2018-19.pdf
KIDN-RESSURSGRUPPE-mandat-2018-19.pdf
KIWANISNYTT-REDAKTØR-mandat-2018-19.pdf
LOVKOMITE-mandat-2018-19.pdf
Distriktslov_DN_2015-06-01_NO.pdf
kiwanis-international-bylaws.pdf
kiwanis-international-policies-and-procedures.pdf
New-Club-bylaws-NORSK-04.10.2013.doc
KIDN-ny-distriktslov-amerikansk-og-norsk-vedtatt-på-årsmøtet-2015.pdf
Kiwanis-UNG-KIDN.pdf
Tohjes-ærespris-alle-utdelinger.pdf
Liste-Oienmedaljen.pdf
Kiwanis-AErespris-oversikt.doc
Kiwanis-ærespris-statutter1.pdf
Kvalitetshåndboka-KIDN.pdf
Club-bylaws-2012-SVENSKA.pdf
KI-Bylaws-effective-Oct-1-2013-2.pdf
governance-ki-policies-and-procedures.pdf
KIEF-BYLAWS-Version-2013-Berlin-Germany.pdf
KIEF-POLICIES-PROCEDURES-GUIDELINES-Version-May2018.pdf
KIDN_distriktsloven_vedtatt_på_årsmøtet_-2015.pdf
Distriktsstadgar-DN-2015-06-01-SV-till-Årsmöte.pdf
KIDN_distriktslov_engelsk_og_norsk_vedtatt_på_årsmøtet_2015.pdf
KIDN-Forskrifter-og-Allmenne-Råd-NO.pdf
KIWANISORGANISASJONEN-markedsføringsversjon-1.ppt
KIWANISORGANISASJONEN-internversjon-1.ppt
PR-OG-UTDANNINGSKOORDINATOR-mandat-2018-19.pdf
FINANSKOMITE-mandat-2018-19.pdf
Mandat-Webmaster-ansvarlig-2022-2023.pdf
MEDLEMSREGISTERANSVARLIG-mandat-2018-19.pdf
Prosjektskjema-kiwanismodellen.pdf
Kokebok.pdf
Dukkedag-MHU-og-BC.docx
KONVENTKOMITE-mandat-208-19.pdf
GUVERNØRKOLLEGIET-mandat-2018-19.pdf
I-PLAN.pptx
Kiwanis-kriseplan-2022.pptx
NYTT-STRATEGIDOKUMENT-2017.pdf
KIDN-Beredskapsplan-for-krisehandtering_v_17-03-2022.docx
Forholdsregler-gaver.pdf
01-Arsmoteregler-2021.pdf
Protokoll-arsmote-2022-1.pdf
Diverserapporter & Dokumenter
Login is required to access this page
  • Versjon
  • Nedlastning 6
  • Filstørrelse 247.39 KB
  • Antall filer 49
  • Opprettelsesdato oktober 15, 2023
  • Sist oppdatert november 14, 2023
Legg til fil

Contact to Listing Owner

Captcha Code