Kiwanis Norden

District Norden

Nordens Fond

District Nordens Fond:

President:        Carl-Erik Thielemann
Adresse:          Tollbugt. 53, 3044 Drammen  X
Tlf privat:         32 26 92 93
Tlf mobil:          91 80 07 78
Organisasjon nummer: 874 989 622  
E-post:             fondet@kiwanis.no

Fondets konto er: 1080 32 90666

STIFTELSEN KIWANIS CHILDREN´S FUND NORDEN

Går i dagligtale under benevnelsen Fondet. Registrert i Brønnøysundregistrene i november 1993. Som navnet sier er det en stiftelse, og har egne vedtekter. Stiftelsens formål er ved frivillig innsamlinger og gaver fra distriktets klubber og enkeltmedlemmer, samt andre bidragsytere, å bygge opp et fond i Kiwanis District Norden som skal kunne nyttes til årlige pengegaver til verdige humanitære formål, eller å yte midler til støtte ved akutte krisesituasjoner/katastrofer rundt om i hele verden.

Fondets styre består av:

President

  Carl-Erik Thielemann Kiwanis Club Nedre Eiker 

Styremedlem/Guvernør

  Sverre Hauger Kiwanis Club Oslo  Guvernør er fast medlem

Styremedlem

  Bård Ekeberg Nilsen Kiwanis Club Risør (Fra 2017-2018)

Styremedlem/Sekretær

  Eva SchytteKiwanis Club Bamble Konvalen (Fra 2016-2017)
Ivar Øiens minnemedalje

Kan kjøpes av klubber og District Norden og tildeles
medlemmer eller andre som en utmerkelse  for
innsats i humanitært arbeid.


Medaljen koster kr. 5000,-
Jakkemerke og diplom følger med.
Humanitære midler kan brukes.

District Norden Pins

Modernisert utgave.
Kan bæres til alt.Pris kr 20,- pr stk.
Inntektene går til å styrke Fondet.

Gavebrev kan kjøpes for kr 1000,- og nyttes som gave ved jubileer.
Prisen inkluderer ramme, emballasje og porto. Nøkkelbånd  kan kjøpes på konventer. Pris kr. 30,- pr stk.

Contact to Listing Owner

Captcha Code