Kiwanis Norden

District Norden

Møter & Arrangementer

Dette skjer i Kiwanis District Norden og noen andre steder. Meld inn møter, arrangementer og andre aktiviteter til denne lista. En fin måte å synliggjøre Kiwanisaktiviteter og evt tiltrekke seg oppmerksomhet fra andre.

Kort om årsmøter

KIDN holder årsmøte årlig, på lørdag, under konventet. Den tekniske planleggingen utføres av prosjektkomiteen for det enkelte konvent, i nært samarbeid med distriktssekretæren.

Distriktet er ansvarlig for gjennomføringen av selve møtet, og dette er nærmere beskrevet i Konventhåndboken. Forøvrig vises det til Distriktsloven; artiklene V, VII, IX og X.

KONVENTER/ÅRSMØTER
Kiwanis International

21-24 juni 2023 – Minneapolis 2024 ? –

18-21 mai – Wien, Østerrike

9-10 sep 2023 District Norden Konvent – Drammen

DISTRIKTSSTYRETS MØTER
DS 1 2022-2023

15-16. okt 2022 – Drammen

11-12. mar 2023 – Drammen

 8. sep 2023 – Drammen

x. okt 2023 – Drammen

x. mars 2024 – Drammen

Andre arrangementer OL

KIDN  Rekrutteringsseminar   14-15 januar 2022  Drammen
MHU    juli 23 ?
Burn Camp    juni 23 ?
KI  Kiwanisdagen 2023    Kiwanis One Day
KIDN Kiwanisdukkedagen    

Contact to Listing Owner

Captcha Code