Kiwanis Norden

District Norden

Personvern

25. mai 2018 trådte EUs nye personvernforordning, The General Data Protection Regulation (GDPR), i kraft. Dette er i praksis en ny lov for personvern, og den vil endre måten vi samler inn, bruker, håndhever og lagrer persondata på.
Den skal implementeres i alle lokale personvernlover i hele EU og EØS-området. Den vil gi innbyggerne større kontroll over sine egne personopplysninger og skal sikre at informasjonen beskyttes i hele Europa. For eksisterende lov i Norge – Personopplysningsloven – se lovdata.no – paragraf 19. (Oppdatert norsk lov ble vedtatt av Stortinget 22. mai 2018, men iverksettes først i juli).

Den nye forordningen er i stor grad videreføring av eksisterende regelverk, men kravet til behandling av personopplysninger er skjerpet. I tillegg er individets rettigheter styrket. Kiwanis District Norden (KIDN) har forberedt overgangen og det er utarbeidet både en databehandleravtale og mal for personvernerklæring. Dokumentene er sendt til alle klubbene og er i tillegg lagt ut her.

Distriktet (KIDN), som databehandler, har laget en databehandleravtale som regulerer forholdet mellom KIDN og den enkelte klubb. Hver klubb signerer avtalen og returnerer den deretter til distriktet.
Klubbene som bruker og behandlingsansvarlig, må lage egne personvernerklæringer. Et eksempel på slik erklæring er vist nedenfor og kan brukes som mal når klubbene skal lage sin personvernerklæring. 

  1. Personvern, sikkerhet og personopplysninger

I forbindelse med bestillingen, godtar du at orginazasjon (Kiwanis District Norden) lagrer og bruker informasjonen din. Vi gjør dette for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Vi dokumenterer også all kommunikasjon vi har med deg via e-post, for å kunne tilby tjenesten som du forventer av oss. orginazasjon (Kiwanis District Norden) vil ikke avsløre din personlige informasjon til tredjepart. Under Privacy Act, har du ved behov retten en gang årlig til å få dokumentasjon på den informasjonen vi har lagret om deg. Vi forbeholder oss retten til å bruke e-post for å sende deg viktig informasjon om din ordre samt nyhetsbrev.

Kontakt & Support

Kontakt og support vil du finne ved å henvende deg på lov@kiwanis.no  eller tlf: 46 9449 27

Cookies

En cookie er en tekstfil som sendes fra et nettsted til datamaskinen der den er lagret enten i minnet (session cookies) eller som en tekstfil (tekstbaserte informasjonskapsler). Cookies brukes til å lagre info om Logg inn eller Handlekurv mens du surfer rundt på ulike nettsteder. Hvis nettleseren din er satt til å ikke akseptere cookies, vil du ikke være i stand til å gjøre noen ordre på nettstedet vårt. Du kan enkelt endre dette i innstillingene til nettleseren din. Vær oppmerksom på at vi ikke bruker cookies for å lagre personlig informasjon om deg.

2. Force majeure

Force majeure, slik som krig, omfattende arbeidskonflikt, blokade, brann, miljøkatastrofe, alvorlig infeksjon eller annet som utenfor partenes kontroll hindrer partene å oppfylle sine forpliktelser vil føre til unntak for forpliktelsene. Slike unntak gjelder under forutsetning av at operasjonen ikke kan utføres under disse betingelsene. Den andre parten skal straks varsles om omstendighetene ved bruk av denne bestemmelsen.

3. Endring av kontraktsbetingelser

Etter at kunden har gjort et kjøp har ikke selger rett til å endre vilkårene i det aktuelle kjøpet med mindre annet er avtalt.

3.1 Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 4.4 og 13. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Har du klager kan disse leveres ved å henvende deg på lov@kiwanis.no / webmaster@kiwanis.no eller tlf 46 9449 27

Er det noe du lurer på – ta kontakt:

webmaster@kiwanis.no
46 9449 27

Organizasjon: Kiwanis District Norden.

Contact to Listing Owner

Captcha Code