Kiwanis Norden

District Norden

Velkommen til Kiwanis!

Kjære nye Kiwanismedlem.

Jeg ønsker deg hjertelig velkommen som medlem i Kiwanis!

Jeg håper du vil trives sammen med oss, og delta aktivt i vårt arbeid med å hjelpe de mange som trenger vår støtte, og spesielt bidra til at barn og unge kan få en bedre hverdag og et mer fullverdig liv.

Jeg håper og tror at du også får noe igjen selv for din deltakelse. Jeg vil oppfordre deg til å ta initiativ, både når det gjelder det humanitære arbeidet og aktiviteten internt i din klubb og i organisasjonen for øvrig. Du har sikkert allerede fått et godt innblikk i hva Kiwanis står for, men jeg råder deg til å lese vårt magasin Kiwanisnytt, som du finner på våre nettsider. www.kiwanisnorden.no

Her vil du også finne annet interessant stoff, samt på våre Facebooksider.

God kunnskap om Kiwanis er viktig når du nå skal være en stolt Kiwanianer og en god ambassadør for Kiwanis. Ditt hovedfokus skal selvfølgelig være rettet mot din egen klubbs aktiviteter, men som medlemmer av Kiwanis, må vi også, til enhver tid, fokusere på District Nordens visjon: ”Gjøre verden til en bedre plass for barn å trives i”. Ved å leve og handle etter våre seks ”gylne” prinsipper, vårt verdigrunnlag, og arbeide sammen mot våre felles mål, bidrar vi på beste måte til å lykkes i våre anstrengelser til glede for de som trenger vår støtte.

Jeg oppfordrer deg til å fortelle andre om Kiwanis slik at flere kan få lyst til å være med. Den beste omtale vi kan få, er medlemmer som kjenner sin organisasjon og med begeistring kan fortelle om hva Kiwanis står for og hva vi gjør. Jo flere vi blir, jo flere hender blir det som kan hjelpe andre.

Vis at du er en Kiwanianer ved å alltid bære medlemsnåla og benytt andre profilerings artikler flittig, for å synliggjøre Kiwanis!

 

Mitt motto for Kiwanisåret 2023-2024 : « KIWANIS – I TIDEN «

 

Takk for at nettopp DU ble medlem i Kiwanis !

 

Med Kiwanishilsen

Svein G. Aanerud

Guvernør 2023-2024.        

 

Välkommen till Kiwanis!

Kära nya Kiwanis-medlem.

Jag hälsar dig varmt välkommen som Kiwanis-medlem!

Jag hoppas att du kommer att trivas hos oss, och delta
aktivt i vårt arbete för att hjälpa de många som behöver vårt stöd, och
särskilt hjälpa barn och unga att få en bättre vardag och ett mer rikt liv.

Jag hoppas och tror att du också kommer att få något i gengäld för ditt deltagande. Jag vill uppmuntra dig att ta initiativ, både när det gäller humanitärt arbete och aktiviteten inom din klubb och i organisationen i allmänhet. Du har förmodligen redan fått en
bra uppfattning om vad Kiwanis står för, men jag råder dig att läsa vår tidning
Kiwanis News, som du hittar på vår hemsida:
www.kiwanisnorden.no

Här hittar du också annat intressant material, samt på våra Facebook-sidor.

Goda kunskaper om Kiwanis är avgörande för att vara en stolt Kiwanian och en bra ambassadör för Kiwanis. Ditt huvudfokus ska naturligtvis ligga på din egen klubbs verksamhet, men som medlemmar i Kiwanis måste vi också hela tiden fokusera på District Nordens vision: “Att göra världen till bättre för att barn att trivas i”. 

Genom att leva och agera på våra sex “gyllene” principer, våra kärnvärden och arbeta tillsammans mot våra gemensamma mål, bidrar vi på bästa sätt till framgång i våra ansträngningar till förmån för dem som behöver vårt stöd.

Jag uppmuntrar dig att berätta för andra om Kiwanis så att fler människor kan vilja gå med. Den bästa publiciteten vi kan få är medlemmar som kan sin organisation och kan berätta med entusiasm om vad Kiwanis står för och vad vi gör. Ju fler människor vi får,
desto fler händer kommer det att finnas som kan hjälpa andra.

Visa att du är en Kiwanian genom att alltid bära medlemsnålen och använda andra profileringsartiklar flitigt för att göra Kiwanis synliga!

 

Mitt motto för Kiwanis-året 2023-2024: “KIWANIS – I TIDEN.”

 

Tack för att  du  gick med i Kiwanis!

 

Med Kiwanis hälsning

Svein G. Aanerud

Guvernør 2023-2024.

Guvernør nyheter

Contact to Listing Owner

Captcha Code