Kiwanis Norden

District Norden

Divisjonsrådsmøte nr. 3 – 2023/2024 for divisjon Telemark og Agder

Brokeland Brokelandsheia,Sundebru,Norge

AGENDA 1) Velkommen 2) Opprop 3) Godkjenning av dagsorden 4) Referat fra divisjonsmøte nr. 2 5) Referat fra distriktsstyremøte nr. 2, 2023/2024 6) Agenda og saksdokumenter til DS 3, 1. og 2. juni 2024 (Agenda m/ vedlegg til DS 3, blir sendt ut fra distriktssekretæren i god tid før divisjonsmøtet). 7) Arendalsuka (Kostnadsfordeling, profilartikler og […]

DS 3 Drammen

Scandic Ambassadeur Hotel Strømsø Torg 7,Drammen,Norway

INNKALLING - DISTRIKTSSTYREMØTE NR. 3, 2023-2024

Sende inn kvartalsrapport

Kvartalsrapport må sendes til kasserer innen 6. juli. Skjema som skal fylles ut blir sendt til alle klubber.

Sende inn kvartalsrapport

Kvartalsrapport må sendes til kasserer innen 5. oktober. Skjema som skal fylles ut blir sendt til alle klubber.

Contact to Listing Owner

Captcha Code