District Norden

Vedlagte filer

Fil
Quiz-om-Kiwanis-generell-utg.pdf
Quiz-om-Kiwanis-generell-utg.ppt
Reiseregning-for-bruk-i-Kiwanis-sammenheng-1.xlsx
Kiwanis_brand_guide_April_2013.pdf
Databehandleravtale_klubb_ny_mal_2020.docx
Personvernerklæring_mal_kidn.docx
Faste_e-postadresser_i_KIDN-2022-2023-.docx
Diplom-æresprisen.pdf
Utgave-2019-konventhåndboka-.pdf
Vedlegg-L-Kiwanis-grunnprinsipper.pdf
Vedlegg-M-Kartoversikt.pdf
Vedlegg-N-Faste-e-postadresser.pdf
Vedlegg-O-Klubbutvikling-rutiner.pdf
Oversikt-rettelser-og-tillegg.pdf
Vedlegg-A-Orgtablaer.pdf
Vedlegg-B-Kiwanisaret.pdf
Vedlegg-C-Okonomi.pdf
Vedlegg-D-Kiwaniskunnskap.pdf
Vedlegg-E-Divisjons-treningskonferanse.pdf
Vedlegg-F-Brevmaler.pdf
Vedlegg-G-Saksliste-og-referat.pdf
Vedlegg-H-Enkel-intro-seremoni.pdf
Vedlegg-I-medlemsbevis-og-velkomstbrev.pdf
Vedlegg-J-Kiwanishymnen.pdf
Vedlegg-K-Prosjektplan.pdf
Handbok_tillitsvalgte_rev2jan_2021komp.pdf
Handbok_tillitsvalgte_rev2jan_2021_vedlegg.pdf
Handbok_tillitsvalgte_rev2jan_hoveddel-2021.pdf
Mal_for_klubblov_feb_2020_norsk-1.docx
Mal_for_klubblov_feb_2020_norsk.pdf
Kiwanisformelen.docx
Prosjektskjema-utfyllbar.pdf
Mal_for_rapportering-fra_underledd_til_sentralledd_momskompensasjon.xlsx
Kvartalsrapport-fra-klubbpresident-2021-2022.xlsx
Kvartalsrapport-fra-viseguvernor-2021-2022.xlsx
Kvartalsrapport-fra-Guvernor-2021-2022.xlsx
STRATEGIDOKUMENT-2018-19.pdf
Forskrifter-og-Allmenne-Råd-klubbmal.docx
Kiwanisdukken-retningslinjer-bruk-og-produksjon.pdf
kiwanis-dukken - BROSJYRE.pdf
Brevmal-3-Kiwanis-for-administrasjonen.docx
Brevmal-4-Kiwanis-for-komite.docx
Mal-dokheading-siste.docx
Mal-for-Notat.docx
Kiwanis-medlemsbevis.doc
Kiwanis-medlemsbevis-svenska.docx
Faktura_mal_Kiwanis.xls
Prosjektskjema-mal-ny.docx
Fullmaktskjema-klubbdelegater-2019.docx
KIDN-Forskrifter-og-Allmenne-Råd-NO.pdf
Forskrifter-og-Allmenne-Råd-klubbmal.docx
Søknadsskjema-offisiell-organisering-KIDN(1).docx
Organisation-form-N-Norden.doc
Standard-klubbavviklingskjema.doc
Lovkomiteen-Rutiner-ved-avvikling-av-klubb.pdf
Lovkomiteen-Rutiner-vid-nedläggning-av-klubb.pdf
Skjema-klubbvalg1.docx
KLUBBUTVIKLINGSPROSESS.pdf
Retningslinjer-for-satelittklubb.pdf
Satelittavtale-standard.pdf
Name-Change-Form-2021-fillable.pdf
Brevmal-1-Kiwanis-for-klubb.docx
Dokumenter, skjemær og maler
Login is required to access this page
  • Versjon
  • Nedlastning 11
  • Filstørrelse 247.39 KB
  • Antall filer 62
  • Opprettelsesdato mai 16, 2023
  • Sist oppdatert november 16, 2023
Legg til fil

Contact to Listing Owner

Captcha Code