Kiwanis Norden

District Norden

Vedlagte filer

Fil
1699127147wpdm_Liste-Oienmedaljen.pdf
1699124573wpdm_KIDN-Forskrifter-og-Allmenne-Råd-NO.pdf
01-Arsmoteregler-2021.pdf
WEBMASTER-mandat-2018-19.pdf
Tohjes-ærespris-alle-utdelinger.pdf
Samarbeidsavtale_KIDN_BC_2019_2020(1).doc
Protokoll-arsmote-2022-1.pdf
Prosjektskjema-kiwanismodellen.pdf
PR-OG-UTDANNINGSKOORDINATOR-mandat-2018-19.pdf
PAST-GUVERNØRKOMITE-mandat-2018-19.pdf
NYTT-STRATEGIDOKUMENT-2017.pdf
New-Club-bylaws-NORSK-04.10.2013.doc
MEDLEMSREGISTERANSVARLIG-mandat-2018-19.pdf
Mandat-Webmaster-ansvarlig-2022-2023.pdf
LOVKOMITE-mandat-2018-19.pdf
Kvalitetshåndboka-KIDN.pdf
KONVENTKOMITE-mandat-208-19.pdf
Kokebok.pdf
Kiwanis-ærespris-statutter1.pdf
Kiwanis-UNG-KIDN.pdf
KIWANISORGANISASJONEN-markedsføringsversjon-1.ppt
KIWANISORGANISASJONEN-internversjon-1.ppt
KIWANISNYTT-REDAKTØR-mandat-2018-19.pdf
Kiwanis-kriseplan-2022.pptx
kiwanis-international-policies-and-procedures.pdf
kiwanis-international-bylaws.pdf
Kiwanis-AErespris-oversikt.doc
KIEF-POLICIES-PROCEDURES-GUIDELINES-Version-May2018.pdf
KIEF-BYLAWS-Version-2013-Berlin-Germany.pdf
KIDN-RESSURSGRUPPE-mandat-2018-19.pdf
KIDN-PROSJEKTGRUPPE-mandat-2018-19.pdf
KIDN-ny-distriktslov-amerikansk-og-norsk-vedtatt-på-årsmøtet-2015.pdf
KIDN-MHU-Samarbeidsavtale-01.01.2018-31.12.2019-sign.pdf
KIDN-Beredskapsplan-for-krisehandtering_v_17-03-2022.docx
KIDN_distriktsloven_vedtatt_på_årsmøtet_-2015.pdf
KIDN_distriktslov_engelsk_og_norsk_vedtatt_på_årsmøtet_2015.pdf
KI-Bylaws-effective-Oct-1-2013-2.pdf
JCI_KIDN_avtale_2019_2020.pdf
I-PLAN.pptx
HUMANITÆRKOMITE-mandat-2018-19.pdf
GUVERNØRKOLLEGIET-mandat-2018-19.pdf
governance-ki-policies-and-procedures.pdf
Forholdsregler-gaver.pdf
FINANSKOMITE-mandat-2018-19.pdf
Dukkedag-MHU-og-BC.docx
Distriktsstadgar-DN-2015-06-01-SV-till-Årsmöte.pdf
Distriktslov_DN_2015-06-01_NO.pdf
Club-bylaws-2012-SVENSKA.pdf
1704313704wpdm_Guvernør oversikt.pdf
1699988452wpdm_Kiwanis_brand_guide_April_2013.pdf
Personvernerklæring_mal_kidn rev1.pdf
Signaturliste samtykke personvern.docx
Invitasjon til Drammenskonventet 2024.pdf
Årsrapport klubbene MAL.xlsx
mal-for-rapportering-fra-underledd-til-sentralledd-forenkla-modell-Bokmål-1.xlsx
Strategiplan 2022-2026.pdf
Quiz-om-Kiwanis-generell-utg.ppt
Reiseregning-for-bruk-i-Kiwanis-sammenheng-1.xlsx
Kiwanis_brand_guide_April_2013.pdf
Databehandleravtale_klubb_ny_mal_2020.docx
Personvernerklæring_mal_kidn.docx
Faste_e-postadresser_i_KIDN-2022-2023-.docx
Diplom-æresprisen.pdf
Utgave-2019-konventhåndboka-.pdf
Vedlegg-L-Kiwanis-grunnprinsipper.pdf
Vedlegg-M-Kartoversikt.pdf
Vedlegg-N-Faste-e-postadresser.pdf
Vedlegg-O-Klubbutvikling-rutiner.pdf
Oversikt-rettelser-og-tillegg.pdf
Vedlegg-A-Orgtablaer.pdf
Vedlegg-B-Kiwanisaret.pdf
Vedlegg-C-Okonomi.pdf
Vedlegg-D-Kiwaniskunnskap.pdf
Vedlegg-E-Divisjons-treningskonferanse.pdf
Vedlegg-F-Brevmaler.pdf
Vedlegg-G-Saksliste-og-referat.pdf
Vedlegg-H-Enkel-intro-seremoni.pdf
Vedlegg-I-medlemsbevis-og-velkomstbrev.pdf
Vedlegg-J-Kiwanishymnen.pdf
Vedlegg-K-Prosjektplan.pdf
Handbok_tillitsvalgte_rev2jan_2021komp.pdf
Handbok_tillitsvalgte_rev2jan_2021_vedlegg.pdf
Handbok_tillitsvalgte_rev2jan_hoveddel-2021.pdf
Mal_for_klubblov_feb_2020_norsk-1.docx
Mal_for_klubblov_feb_2020_norsk.pdf
Kiwanisformelen.docx
Prosjektskjema-utfyllbar.pdf
Mal_for_rapportering-fra_underledd_til_sentralledd_momskompensasjon.xlsx
Kvartalsrapport-fra-klubbpresident-2021-2022.xlsx
Kvartalsrapport-fra-viseguvernor-2021-2022.xlsx
Kvartalsrapport-fra-Guvernor-2021-2022.xlsx
STRATEGIDOKUMENT-2018-19.pdf
Forskrifter-og-Allmenne-Råd-klubbmal.docx
Kiwanisdukken-retningslinjer-bruk-og-produksjon.pdf
kiwanis-dukken - BROSJYRE.pdf
Brevmal-3-Kiwanis-for-administrasjonen.docx
Brevmal-4-Kiwanis-for-komite.docx
Mal-dokheading-siste.docx
Mal-for-Notat.docx
Kiwanis-medlemsbevis.doc
Kiwanis-medlemsbevis-svenska.docx
Faktura_mal_Kiwanis.xls
Prosjektskjema-mal-ny.docx
Fullmaktskjema-klubbdelegater-2019.docx
KIDN-Forskrifter-og-Allmenne-Råd-NO.pdf
Forskrifter-og-Allmenne-Råd-klubbmal.docx
Søknadsskjema-offisiell-organisering-KIDN(1).docx
Organisation-form-N-Norden.doc
Standard-klubbavviklingskjema.doc
Lovkomiteen-Rutiner-ved-avvikling-av-klubb.pdf
Lovkomiteen-Rutiner-vid-nedläggning-av-klubb.pdf
Skjema-klubbvalg1.docx
KLUBBUTVIKLINGSPROSESS.pdf
Retningslinjer-for-satelittklubb.pdf
Satelittavtale-standard.pdf
Name-Change-Form-2021-fillable.pdf
Brevmal-1-Kiwanis-for-klubb.docx
Dokumenter, skjemaer og maler
Login is required to access this page
  • Versjon
  • Nedlastning 282
  • Filstørrelse 247.39 KB
  • Antall filer 117
  • Opprettelsesdato 16/05/2023
  • Sist oppdatert 06/06/2024
Legg til fil

Contact to Listing Owner

Captcha Code