Kiwanis Norden

District Norden

Raus gave fra KC Risør til Barnekreft foreningen i forbindelse med håndballturnering.

Raus gave fra Risør HK og Kiwanis – noe er større enn poeng og tabeller!

Barnekreftforeningen er svært takknemlige for at Risør håndballklubb og Kiwanis så raust støtter deres sak.

Risør håndballklubbs store Gullsløyfe-arrangement i Risørhallen endte med hele 32.000 kroner til det viktige arbeidet Barnekreftforeningen i Agder gjør for våre unge som rammes av denne grusomme sykdommen.

Kan bli en tradisjon

Risør håndballklubb samlet inn 22.000 kroner ved hjelp av inngangspenger, lotteri og overskudd i kiosken. I tillegg bidro Kiwanis Risør med 10.000 kroner. Så totalt ble det 32.000 kroner til Barnekreftforeningen fra Risør håndballklubbs arrangement i Risørhallen søndag.

Leder av Risør håndballklubb, Odd Sverre Aasbø forteller at nettopp denne saken har engasjert hele klubben. Og dette engasjementet kom også til syne i Risørhallen søndag.

– Dette er noe hele klubben er stolte av, fra de yngste til de eldste. Det er en veldig fin følelse å vise at vi er opptatt av noe annet enn bare håndball.

I HALLEN: Risørs ordfører Kai Strat var med å kasteglans over Gullsløyfe-arrangementet i Risørhallen. Espen Hageli Henriksen fra Barnekreftforeningen i Agder fikk med seg totalt 32 000 kroner som skal brukes på barnekreftsaken. Foto: Asbjørn Aanonsen

Aasbø og Risør håndball klubb ønsket med Gullsløyfe-arrangementet å vise at håndballfolket skjønner at noe er større enn bare poeng og tabeller, og kampen mot barnekreft er absolutt en slik sak.

– Jeg ser ikke bort fra dette kan bli et fast årlig arrangement i Risørhallen. Alle i klubben er fornøyde. Men viktigst av alt, og det er at Barnekreftforeningen er fornøyd.

Viktige penger

Kreft hos barn og ungdom er heldigvis sjelden, men kan utvikle seg mer hurtig enn hos voksne. Rundt 200 barn og unge mellom 0 og 18 år rammes hvert år av en kreftsykdom. I Norge er totaloverlevelsen av barnekreft cirka 85 prosent, opplyses det på Barnekreftsforeningens nettside. Siden barnekreft er ganske sjelden er man mer avhengig av nasjonalt, nordisk og internasjonalt samarbeid for å oppnå kunnskap og vurdere behandlingsresultat.

– For å få bukt med barnekreft er vi i dag derfor avhengig av engasjerte ildsjeler, både privatpersoner og samarbeidspartnere som Risør håndballklubb og Kiwanis Risør, som gir penger og av sin tid for å finne en løsning på kreftgåten, sier Trine Nicolaysen, daglig leder i Barnekreftforeningen.

Barnekreftforeningen setter stor pris på engasjement for barnekreftsaken som ble vist i Risør denne søndagen.

– Hver eneste krone vi får inn er viktige penger for Barnekreftforeningen. Tusen hjertelig takk for bidraget, avslutter daglig leder i Barnekreftforeningen.

Forskning hjelper

Barnekreftforeningen er den største aktøren i Norge til å fremme forskning på barnekreft, og pengegaver som det Risør håndballklubb ga dem i Risørhallen søndag er med å finansiere dette viktige arbeidet.

VIKTIG SAK: For Risør håndballklubb og klubbens leder Odd Sverre Aasbø er kampen mot barnekreft viktigere enn poeng og tabeller. Foto: Privat

Og tall viser at forskning hjelper. På 1960-tallet var det få som overlevde barnekreft. I dag overlever fire av fem. På en femårsperiode har overlevelsesraten på barnekreft gått fra 80 til 85 prosent.

Mye takket være gaver fra privatpersoner, bedrifter, lag og foreninger har Barnekreftforeningen hatt mulighet til å gi 50 millioner kroner til forskning på barnekreft bare i løpet av en toårsperiode.

Barnekreftforeningen gir også tilbud og støtte for familier hvor barn og unge er rammet av kreft, og jobber med informasjons- og påvirkningsarbeid for å sette barnekreft på dagsorden. Pengene fra Risørhallen kommer med andre ord svært godt med

 

Risørs ordfører Kai Strat var med å kasteglans over Gullsløyfe-arrangementet i Risørhallen.
Klikk på bildet for større utgave.

Contact to Listing Owner

Captcha Code