Kiwanis Norden

District Norden

Kr 40 000 i KC Oslos juleprosjekt 2023

KC Oslo gjennomførte også denne julen sitt nå tradisjonelle juleprosjekt rettet mot vanskeligstilte grupper av enslige, barnefamilier og eldre.

Klubben hadde kjøpt inn 40 matkort á kr 1 000 fra Rema 1000. Disse ble lagt i hver sin Kiwanis handlepose sammen med en liten julehilsen fra klubben.

Ti av matkortene fikk Frelsesarmeen i Sandvika som ga de videre til eldre i Asker/Bærum på vegne av KC Oslo. Frelsesarmeens representant som tok imot, var meget glad på vegne av de eldre og takket for at KC Oslo også denne julen husket på eldre i Asker og Bærum som er ensomme og har dårlig råd.

Av de resterende tretti kortene ble størsteparten delt ut av to klubbmedlemmer til vanskeligstilte enslige eller familier som stod i matutleveringskø ved Fattighuset i Oslo. Noen få ble gitt direkte til familier på Holmlia som ett av klubbens medlemmer kjente til hadde det vanskelig. Klubbmedlemmene ble møtt med stor varme og takknemmelighet av alle mottakerne.

Klubbens representant til venstre overleverer 10 matkort til Frelsesarmeen i Sandvika.

Reportasjetekst: Helge Bagøien. Foto: Aage Breiby og Helge Bagøien.

Klubbens medlem i midten gir to unge ukrainere som stod i kø ved Fattighuset i Oslo, matkort fra KC Oslo.
Klikk på bildet for større utgave.

Contact to Listing Owner

Captcha Code