Kiwanis Norden

District Norden

GDPR – alle klubbene må sende inn personvernerklæringen av 2000

Det er på nytt “pustet” liv i personvernerklæringen av 2000, hvor det pålegges klubbene i KIDN å signere listene som ligger på nettet.
Det kan hende at noen klubber allerede har en utfylt liste, som er arkivert hos klubbens sekretær / klubbens arkiv.

De klubber som har gjennomført dette ved en tidligere anledning, kan se bort fra påminnelsen. Men dere som ikke har liste med medlemmenes signatur, må samle inn dette i nærmeste fremtid.

Alle klubber skal arkivere signeringsdokumentet for eventuell fremtidig kontroll av myndighetene. Dette dokumentet må til en hver tid oppdateres med nye medlemmer og eventuelle utmeldinger.

PS: Dokumentet skal ikke sendes til styret, via distriktssekretær. Det er nok at klubbene oppbevarer dokumentene lokalt.

Dokumenetene ligger her: Dokumenter, skjemaer og maler – Kiwanis Norden

GDPR.png
Klikk på bildet for større utgave.

Contact to Listing Owner

Captcha Code