District Norden

Stor aktivitet i Osloklubben !

I månedsskiftet september/oktober 2023 var vi to medlemmer i KC Oslo på privat besøk i Molde. Vi benyttet da anledningen til å ta med noen Kiwanisdukker som ble overlevert en representant for sykehuset, Yvonne. Like før dette hadde vi fått sendt hit over 100 dukker fra KC Oslo. I alt fikk da Molde sykehus 125 Kiwanisdukker som KC Oslo hadde ordnet med og betalt. Molde sykehus er en relativt flittig bruker av Kiwanisdukken. Dukken er en meget populær terapidukke på barneavdelingen. Representanten for sykehuset som tok imot dukkene vi hadde med, uttrykte stor glede og takknemlighet over gaven fra KC Oslo!

Osloklubben – Festkonsert og hyggekveld på Madserudshjemmet

For 21. gang arrangerte de tre Kiwanisklubbene i Horten (KC Horten, KC Horten Freia og KC Åsgårdstrand) fredag 03. november 2023 Kiwanis Festkonsert med Kongelige Norske Marines musikkorps og for første gang – Horten Demenskor, «Forglemmegei»! Konserten er en gave fra klubbene og deres sponsorer spesielt til eldre, uføre og utviklingshemmede i lokalområdet samt ledsagere.

Velkommen til Kiwanis!

Kjære nye Kiwanismedlem. Jeg ønsker deg hjertelig velkommen som medlem i Kiwanis! Jeg håper du vil trives hos oss, og delta aktivt i vårt arbeid med å hjelpe de mange som trenger vår støtte, og spesielt bidra til at barn og unge kan få en bedre hverdag. Jeg håper at du også får noe igjen selv for din deltakelse, samtidig som jeg oppfordrer deg til å ta initiativ, både når det gjelder det humanitære arbeidet og aktiviteten internt i din klubb og i organisasjonen for øvrig.

Contact to Listing Owner

Captcha Code